kulturaonline

Rafał Bartkowicz

Dewocjonalia/ Hommage à Antoni M.

Rafał Bartkowicz zainspirowany profetyczną twórczością Antoniego M., natchnionego artysty, kapłana absurdu, przygotował serię prac pod nazwą “Dewocjonalia”. Prace Bartkowicza to, jak sam tłumaczy, tylko nieudolne naśladownictwo mistrza. “Antoni, w swojej twórczości śmiało posługuje się montażem, techniką z powodzeniem wykorzystywaną przed I wojną światową, przed II wojną światową, jak i obecnie. Zestawia fragmenty rzeczywistości, komponuje je, przestawia, wręcz manipuluje nimi, nie bojąc się przy tym łączenia materii z dźwiękiem czy słowem. W warstwie estetycznej sięga do wspaniałych wzorów sztuki sakralnej, odważnie łączy niewinną biel ze złotem, uzyskując efekt bogactwa i przepychu, powagi i podniosłości, wręcz patosu. Tworzy w ten sposób nasz nowy styl, lepszy styl, spajający wszystko Styl Narodowy.

»