kulturaonline

O geście »

O geście 29.IX. - 12.X.2006 | wystawa obrazów Ireneusza Bęca i projektów Brygidy Serafin

2006-X-02 Wystawa mieści się w nurcie powrotu do tradycji awangardy. Przewodnią ideą obojga artystów jest skupienie się nad fenomenem gestu, który czyni ze sztuki wypowiedź żywą, spontaniczną, nieograniczoną. A zarazem najbardziej własną, intymną, subiektywną. Zestawienie dzieł Bęca i Serafin to swoisty dialog takich wypowiedzi, który uwydatnia jedność twórczego gestu i pokazuje znamienną różnicę gestu artysty (mężczyzny) i artystki (kobiety).